...ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล็อกครูมินท์12ค่ะ^_^"

ทักทาย ทักทาย...I am ...ครูมินท์

สวัสดีค่ะ ยินดีตอนรับทุกคนค่ะ ^_^
ก่อนอื่นแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันนะ เพื่อนๆเรียก มินท์
อายุ 23 ปีค่ะ กำลังเรียนต่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น ที่ 12 ค่ะ
จบการศึกษา ปี 2552 เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ .....
มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ. ราชบุรี
ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
++++ ความใฝ่ฝันอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก
ชอบและรักในอาชีพครู( แต่อยากสอนเด็กๆๆนะ น่ารักดี )
จึงมาเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 12 *_*"
^_^.................................................Nikename" Mint
รับโค้ดเพลง เพราะอะไร คลิกที่นี่

คิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


ทำได้แค่ดิค เพราะ มิอาจเปงจริงได้

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความจริงก็คือ...

สายลมพัดไปแล้วไม่หวนมา
เหมือนกับชีวิตคน ตายไปแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมา
แต่โลกสำหรับคนที่อยู่นั้นมันเป็นโลกแห่งความจริง
อย่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน
และอย่าปิดกั้นกับสิ่งที่เรียกว่ารักแท้
จงยึดมั่น และเก็ยสิ่งที่ดีๆไว้กับรักแท้
มีพบก็ต้องมีจากเป็นธรรมดา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
เนื้อหา
........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล